مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای محمدرضا پوراسدی

    .
۱۳۹۸/۰۳/۰۵

شرح وظایف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

شرح وظایف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی  و امور حقوقی
 
1- هماهنگی وتبادل اطلاعات با واحد های بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی  دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم درخصوص پاسخگویی به شکایات.
2- استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداری ها وبخشداری ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت وکارمندان بمنظور تحلیل عملکرد آنها و تبیین نتایج ارزیابی وارائه پیشنهادهای اصلاحی وتهیه گزارش.
3- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.
4-  بازرسی موردی و دوره ای واجرای آن ازطریق بازرسی های مالی و اداری.
5-  همکاری های لازم با گروه های بازرسی ونهادهای قانونی کشور بمنظور حسن انجام وظایف محوله وایجاد هماهنگی در این زمینه.
6- تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط.
7- دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین ازکارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات وتهیه گزارش جهت مقامات مافوق.
8- رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان وتهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی درموارد اختلاف.
9- اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه .
10-بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری دراین زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات.
11- بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.
12- استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت در دفتر بازرسی
13- نظارت و ارزیابی کمیته های خدمات سفر استان  .
14- تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه      ( فرمانداری ها ، بخشداری ها و ...) و ارائه به مرکزمدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب.
15- تنظیم واظهار نظر دربارة متن قرارداد های استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی.
16- بررسی و اظهار نظر نسبت به پیش نویس لوایح، تصویبنامه ها و آیین نامه ها واساسنامه های واصله از مرکزمدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.
17- شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواری استان.
18- طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.
19- معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها درخصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری ومحاسباتی.
20- همکاری با مرکز مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور درخصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص، دیگر مطرح می شود.
21- انجام امور ثبتی ومستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری وطرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه.
22- تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استانداری و اظهار نظر مشورتی دربارة کلیه مسائل حقوقی و قضائی استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.
23- اظهارنظر وارائه راهکارقانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی واستعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شوراها و شهرداری ها.
24- انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته ومجرب، در راستای وظایف ومأموریت های استانداری به واحد های ذی ربط در استانداری.
25- اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط.
26- ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور وارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه.
27- انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات وکمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.


منبع : دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی
۷۹۱


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
آماربازدیدکنندگان