مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای محمدرضا پوراسدی

    .
۱۳۹۲/۰۵/۲۸

ارزیابی عملکرد کارکنانبسمه تعالی

ارزیابی عملکرد کارکنان دفاتر ستادی استانداری , فرمانداری ها و بخشداری ها

مطابق ماده 6 بخشنامه شماره 11942/200 مورخ 22/5/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان , مسئولیت اجرا و نظارت بر این دستورالعمل در دستگاههای اجرایی به عهده دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (مدیریت عملکرد) می باشد.

همکاران محترم می توانند فرم های ارزیابی و دستورالعمل مربوطه را در ذیل مشاهده نمایند .

- (فرم شماره 1)محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران پایه
- (فرم شماره 2)محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی
- (فرم شماره3) محورها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد کارمندان

- دستورالعمل بند الف فرم های شماره 1 , 2 و 3 محورها و شاخص های اختصاصی
- دستورالعمل بند ب فرم شماره 1 , 2 و 3 شاخص های عمومی

منبع :
۱۳۰۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
آماربازدیدکنندگان