محمدرضا پوراسدی
مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

    .
۱۳۹۲/۰۲/۰۵

مـعرفـی دفتر بازرسی،مديريت عـملـکرد و امـور حـقوقی


مـعرفـی دفتر بازرسی ، مديريت عـملـکرد و امـور حـقوقـی


با عنايت به تکاليف سنگين تعيين شده در آئين نامه اجرايی مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات کشوری ( موضوع موافقت نامه شماره 4225/43327مورخ 12/1/89 کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک) ازقبيل استقرار نظام پاسخگويی درسطوح سازمان، مديران و کارکنان ، جمع آوری اطلاعات، تحليل داده های عملکرد، تدوين گزارش خود ارزيابی، ايجاد سامانه جامع نظام مديريت، پيگيری و اجرايی نمودن آئين نامه مبارزه با رشوه دردستگاه های اجرايی، انجام ارزيابی عملکرد دستگاه های اجرايی، ارزيابی استانداری ها ، فرمانداران و بخشداران، مأموريت استانی با هدف بازبينی و نظارت بر خود ارزيابی انجام شده، پاسخگويی به شکايات واصله در راستای طرح (سامد) و مواردی از اين قبيل و همچنين با استناد تبصره ذيل جزء (ح) ماده (1) همين آئين نامه که واحـد بازرسـی ، مديريت عملکرد و امـور حـقوقـی را مکلف نموده تا تحت نظارت بالاترين مقام دستگاه نسبت به استقرار و اجرای نظام مديريت عملکرد مبادرت نموده و بمنظور ارتقاء سطح کيفی در ارائه خدمات و رفع تنگناها وايجاد تسهيلات لازم برای رفاه مردم و رسيدگی به مسائل فرهنگی، اجتماعی ، سياسی، اقتصادی و . . . بهره مندی از تجارب ساير همکاران حوزه ستادی و استانداريها نايل گرديم. اداره بازرسـی ،مديريت عملکرد ، امــور حـقـوقـی در استانداريها از جمله بخش هايی می باشد که بيشترين مراجعه و مواجهه حضوری وغيرحضوری مردمی را بخود اختصاص می دهند و به همين جهت دردست داشتن آماری ازعملکرد آنها می تواند درتعيين وتبيين مشکلات و درخواست های مردمی درهر منطقه از کشور عزيزمان راهگشا بوده وبکارگيری اين اطلاعات می تواند زمينه مناسبی برای برنامه ريزی های واقع بينانه در منطقه باشد
منبع :
۲۱۳۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
آماربازدیدکنندگان