مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای ناصر فخر موحدی

    .
۱۳۹۳/۰۲/۱۳

معرفی همکاران

                                                                              بسمه تعالی

                                  دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی

سمت

استخدام

تلفن مستقیم

ناصر فخر موحدی

مدیرکل دفتر بازرسی, مدیریت عملکرد و امور حقوقی

رسمی

38052200

علی اکبر کی پور

معاون مدیرکل در امور بازرسی

رسمی

38052201

علی اصغر ادبی

معاون مدیرکل در امور ارتباطات مردمی

رسمی

38052202

زین العابدین رمضانی مقدم

معاون مدیرکل در امور حقوقی

رسمی

38052201

جواد یوسفی

رئیس گروه امور بازرسی

رسمی

38052203

هادی امینی

رئیس گروه امور حقوقی

رسمی

38052201

الهام کتابدار

مسئول سامانه سامد

قراردادی

38052202

محمد طاهری

کارشناس اامور حقوقی

قراردادی

38052204

فاطمه جان محمدی قپق تاز

کارشناس امور حقوقی

پیمانی

38052210

عصمت سمیعی دلوئی

کارشناس امور حقوقی

قراردادی

38052210

غلامرضا خردمند

کارشناس امور حقوقی

رسمی

38052203

عفت اسماعیلی

کارشناس امور حقوقی

قراردادی

38052210

سیده سمانه اصغری

کارشناس ارزیابی عملکرد

قراردادی

38052204

محمدحسن جاودانی سمیعی

کارشناس ارزیابی عملکرد

قراردادی

38052208

جلیل شاهی

کارشناس بازرسی

قراردادی

38052204

سعید بابامحمدی

کارشناس بازرسی

قراردادی

38052207

حسن صالح

کارشناس بازرسی

قراردادی

38052204

محمد رضا هروی

کارشناس بازرسی

رسمی

38052207

محمد نیرومند

کارشناس بازرسی

قراردادی

38052207

زهرا حاصل طلب یساقی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38522109

اعظم میرزایی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38522109

میترا باغبان نژاد حقیقی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38052206

حمیده آخوندی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38522109

ناهید یعقوبی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38522109

فاطمه امامی

کارشناس ارتباطات مردمی

قراردادی

38522109

زهرا ابراهیمی پور

کارشناس ارتباطات مردمی

پیمانی

38522109

 


منبع : دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۸۹۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان