مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای ناصر فخر موحدی

    .
۱۳۹۳/۰۲/۱۳

معرفی همکاران

                                                                              بسمه تعالی

                                  دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

ناصر فخر موحدی

مدیرکل دفتر بازرسی, مدیریت عملکرد و امور حقوقی

38052200

علی اکبر کی پور

معاون مدیرکل در امور بازرسی

38052201

علی اصغر ادبی

معاون مدیرکل در امور ارتباطات مردمی

38052202

زین العابدین رمضانی مقدم

معاون مدیرکل در امور حقوقی

38052201

جواد یوسفی

رئیس گروه امور بازرسی

38052203

هادی امینی

رئیس گروه امور حقوقی

38052201

الهام کتابدار

مسئول سامانه سامد

38052202

محمد طاهری

کارشناس امور حقوقی

38052204

فاطمه جان محمدی قپق تاز

کارشناس امور حقوقی

38052210

عصمت سمیعی دلوئی

کارشناس امور حقوقی

38052210

غلامرضا خردمند

کارشناس امور حقوقی

38052203

عفت اسماعیلی

کارشناس امور حقوقی

38052210

سیده سمانه اصغری

کارشناس ارزیابی عملکرد

38052204

محمدحسن جاودانی سمیعی

کارشناس بازرسی

38052208

جلیل شاهی

کارشناس بازرسی

38052204

سعید بابامحمدی

کارشناس بازرسی

38052207

حسن صالح

کارشناس بازرسی

38052204

محمد رضا هروی

کارشناس ارتباطات مردمی

38052207

محمد نیرومند

کارشناس ارتباطات مردمی

38052207

زهرا حاصل طلب یساقی

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

اعظم میرزایی

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

میترا باغبان نژاد حقیقی

کارشناس ارتباطات مردمی

38052206

حمیده آخوندی

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

ناهید یعقوبی

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

فاطمه امامی

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

زهرا ابراهیمی پور

کارشناس ارتباطات مردمی

38522109

مصطفی رحیمی  مسئول دفتر مدیر کل 38052200
مهدی محمدی مسئول دفتر مدیر کل 38052200

 


منبع : دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۲۳۰۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
آماربازدیدکنندگان