مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت
عملکرد و امور حقوقی

آقای فخر موحدی

    .
۱۳۹۳/۰۲/۱۳

معرفی همکاران

بسمه تعالی

معرفی همکاران دفتر بازرسی , مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تلفن مستقیم

ناصر فخر موحدی

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی, مدیریت عملکرد و امور حقوقی

لیسانس

8052200

زین العابدین رمضانی مقدم

معاون دفتر بازرسی, مدیریت عملکرد و امورحقوقی

.......

8052201

فاطمه امامی

مدیرسامد

لیسانس

8052208

محمد توکلی زاده

رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

لیسانس

8052204

................

رئیس گروه امور حقوقی

.........

8052204

حسین عباسپور

کارشناس بازرسی

لیسانس

8052205

حسن امانی

کارشناس بازرسی

لیسانس

8052205

جواد یوسفی

کارشناس ارزیابی عملکرد

لیسانس

8052207

هادی امینی

کارشناس امور حقوقی

لیسانس

8052204

فاطمه جان محمدی قپق تاز

کارشناس امور حقوقی

لیسانس

8052208

بابامحمدی

کارشناس

لیسانس

8052205

جلیل شاهی

کارشناس

لیسانس

8052207

سیده سمانه اصغری

کارشناس

فوق لیسانس

8052208

عصمت سمیعی دلوئی

کارشناس

لیسانس

8052208

محمدطاهری

کارشناس

لیسانس

8052204

الهام کتابدار

کارشناس

لیسانس

8052203

حمیده آخوندی

کارشناس

لیسانس

8052203

ناهید یعقوبی

کارشناس

لیسانس

8052203

زهرا ابراهیمی پور

کارشناس

فوق لیسانس

8052203

زهرا حاصل طلب یساقی

کارشناس

لیسانس

8052203

اعظم میرزایی

کارشناس

لیسانس

8052203

میترا باغبان نژاد حقیقی

کارشناس

لیسانس

8052206

صدیقه غفاری

کارشناس

لیسانس

8052206

محمدحسن جاودانی سمیعی

کارشناس

لیسانس

8052206

حسن صالح

کارشناس

لیسانس

8052200

.............

کارشناس

.........

8052205

 


منبع : دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
تعداد بازدیدها : ۱۷۹۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان