مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای ناصر فخر موحدی

    .
۱۳۹۲/۰۲/۰۵

شرح وظايف دفتربازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقی


شرح وظایف دفتر بازرسي، مديريت عملكرد وامورحقوقي

1- بازرسي ونظارت وبررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي ، فرمانداري ها ، بخشداري ها ، شهرداري هاي استان و همچنين رسيدگي به شكايات ارباب رجوع در خصوص دستگاه هاي مذكور وبازرسي هاي برنامه اي و محسوس و موردي از رده هاي فوق الذكر

2-ارزيابي عملكرد كاركنان ، بخشداران ، فرمانداران ، مديران كل دفاتر ستادي استانداري به صورت ساليانه

3- ارزيابي عملكرد بخشداري ها، فرمانداري ها، دفاتر كل استانداري، به صورت ساليانه

4- نظارت بر عملكرد واحدهاي بازرسي وپاسخگوئي به شكايات دستگاه هاي اجرائي استان و فرمانداري ها و شهرداري ها به منظور ايجاد وحدت رويه در پاسخگوئي به شكايات ارباب رجوع و اجراي برنامه تكريم ارباب رجوع در سطح دستگاه هاي اجرائي و ايجاد تعامل با واحدهاي مذكور

5- همكاري و هماهنگي باشوراي دستگاه هاي نظارتي استان( سازمان بازرسي كل استان- ديوان محاسبات استان - اداره كل اطلاعات استان)

6- بررسي و پاسخگوئي به موارد ارجاعي از سوي مراجع ذي صلاح بازرسي شامل: بازرسي ويژه دفتر رئيس جمهور- اداره كل بازرسي و نظارت نهاد رياست جمهور- بازرسي وزارت كشورو هماهنگي با ادرات كل بازرسي و پاسخگوئي به شكايات وزارتخانه ها و استانداري هاي سراسركشور

7- سامانه سامد (سيستم ارتباط الكترونيكي مرد م و دولت و تلفن 111جهت اخذ گزارشات و شكايات و درخواستها و پيشنهادات شهروندان استان خراسان رضوي وثبت ،پيگيري واعلام نتيجه به تماس گيرندگان برابر شرايط ومقررات مربوطه)

8- بررسي نامه هاي سفرهاي استاني رياست محترم جمهور و همچنين نامه هاي مردمي ارسالي به نهاد رياست جمهوري وبررسي و رسيدگي به نامه هاي مردمي ارائه شده به استاندار محترم در سفرهاي شهرستاني

9-تنظيم و اجراي برنامه ملاقات عمومي ومردمي استاندارمحترم با حضور مديران دستگاه هاي اجرائي و پيگيري تا حصول نتيجه

10- تشكيل كميته ارتقاء سلامت اداري و تكريم ارباب رجوع و نظارت بر اجراي دستورالعمل مربوطه در سطح استانداري ،فرمانداري ها، بخشداري ها، شهرداري ها و دستگاه هاي اجرائي استان

11- تشكيل كميته پيشگيري ومبارزه بارشوه در دستگاه هاي اجرائي و نظارت بر اجراي دستورالعمل مذكور

12- نظارت بر اجراي دستورالعمل و نظامنامه پاسخگوئي به شكايات در استانداري و دستگاه هاي اجرائي

13-بررسي و رسيدگي موارد ارجاعي از سوي استاندار محترم و تهيه و تنظيم گزارش جهت ارائه به مقام عالي استان

14- ارائه گزارشات تحليلي از عملكرد دستگاه هاي اجرائي ، مشكلات اجتماعي، نواقص و معايب عملكردي و مديريتي دستگا هاي اجرائي به استاندار محترم و مراجع ذيصلاح در مركز و همچنين انعكاس عملكردهاي مثبت و برجسته دستگاه ها مديران ،كاركنان وپيگيري جهت تشويق آنان

15- شركت در جلسات و كميسونهاي ذيربط در استانداري و نظارت بر مصوبات و اجراي آن توسط دستگاه هاي اداري و اجرائي

16- اجراي برنامه هاي ابلاغي از دفتر بازرسي ، ارزيابي عملكرد وپاسخگوئي به شكايات وزارت كشور نظير طرح تحرك مديريت عملكرد

17- ارائه آمارهاي متنوع در ابعاد مخلتف جهت استحضار بازرسي وزارت كشور ، استاندار محترم

18- بازرسي انتخابات در صورت تفويض و ابلاغ ماموريت از طريق وزارت كشور و استاندار محترم

9- نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ارائه كننده خدمات به مسافران در قالب معاونت نظارت وارزيابي ستاد تسهيلات سفرهاي استاني

20- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه و شكايات از جانب استانداري

21- حضور در جلسات محاكم قضائي وشبه قضائي و يا هيات هاي تشخيص وكارگروه و كميسيون هاي مشابه به نمايندگي از استاندار يا ارائه مشاوره حقوقي به دستگاه هاي اجرائي و همكاران شاغل در استانداري

22- جمع آوري، دسته بندي وتدوين قوانين ومقررات مخصوص در حيطه امور اجرائي

23- تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات ديوان عدالت اداري

24- ارائه مشاوره حقوقي به مديران استانداري و شهرداري هاو فرمانداري ها

25-پيگيري كليه امورحقوقي از جانب استاندارمحترم

26-نظارت بر تنظيم قراردادهاي منعقده در سطح استانداري

27-بررسي سطح صلاحيت كارشناسان حقوقي دستگاه هاي اجرائي و ارائه نتيجه به معاونت حقوقي رياست جمهوري
منبع :
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۳۵۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان