مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،
بازرسی و امور حقوقی

آقای ناصر فخر موحدی

    .
 

درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی (استانی ستادی ) پیوست شماره 1

( اصلاحی )

مرجع رفع اختلاف

معاونت حقوقی رئیس جمهور

شناسه .......

روسای دستگاه ستادی

شناسه .......

استانداری

شناسه ........

مشخصات دستگاه متقاضی

نام دستگاه

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی ( حسب مورداستانی یا ستادی )

نام ونام خانوادگی نماینده یا وکیل قانونی

آدرس دستگاه : ( نشانی پستی کد پستی تلفن ثابت پست الکترونیک

 

 

 

 

 

 

مشخصات دستگاه / دستگاههای طرف اختلاف

نام دستگاه

نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی ( حسب مورداستانی یا ستادی )

آدرس دستگاه : ( نشانی پستی کد پستی تلفن ثابت پست الکترونیک

1-

 

 

 

 

2-

 

3-

 

 

 

 

نوع اختلاف

برداشت از حکم قانونی

مالی

دو وجهی

میزان ارزش یا اثرگذاری موضوع اختلاف

اثرگذاری مالی ( تقویم به ریال ):

.............................................. ریال ( به عدد )

.............................................. ریال ( به حروف )

*( درمواردی که برآورد قطعی نیست و تقریبی است ارائه توضیح ضروری است )

شرح :

اثرگذاری غیر مالی :

*( اثربخشی تشکیلاتی ، جمعیتی و جغرافیایی ، اختیارات و کارکرد و امثالهم )

شرح :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح و گردشکار اختلاف

 

 

ضمائم و مستندات

(( تمامی مستندات شامل قوانین مورد استناد ( اعم از قوانین کلی ، آئین نامه ها و ... ) آراء صادره از محاکم قضایی ، گزارش و تصمیمات مراجع مالی محاسباتی و بازرسان قانونی ، مکاتبات مربوطه ، قراردادها ، ایرادات هیات تطبیق قوانین و امثالهم ))

1-

 

2-

 

3-

 

4-

آیا روشن شدن زوایای اختلاف نیازمند اعلام نظر کارشناس رسمی است :بله خیر

آیا موضوع دارای سابقه بررسی مشترک با حضور نمایندگان طرفین ( ماده 3 شیوه نامه ) است : بله خیر

شرح :

 

 

 

نظریه حقوقی دستگاه متقاضی :

 

 

 

 

 

*رسیدگی به این درخواست نامه منوط به نامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی عنوان مرجع حل اختلاف می باشد .

             

 

 


 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی

بازدید امروز ۵۶
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۴۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۴۸ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۴۶۴۹۵ نفر
تعداد کاربران مهمان ۴۳ نفر
آماربازدیدکنندگان